Blogmax | แม็กกี้ ชินจัง

Grouper DRG V.5 มาแล้วครับ

โปรแกรม Grouper DRG V.5 มาแล้วครับ 🙂

สวัสดีครับคุณผู้อ่านประจำบล็อกทุกท่านในวันนี้แม็กมีบทความดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคย 😛
แต่ครั้งนี้ขอเอาใจคุณผู้อ่านทางด้านสายงานสาธารณสุขกันบ้างดีกว่าอิอิ ( เพิ่งเริ่มทำงาน และยังไม่รู้จะอัพเรื่องอะไรดีก็เลย ^^)

สำหรับเนื้อหาวันนี้แม็กจะพูดถึง Grouper DRG V.5 ครับ
แต่ใครที่ทราบรายละเอียดอยู่แล้วอยากจะดาวน์โหลด โปรแกรมดาวน์โหลดจะอยู่ท้ายบทความนี้นะครับผม
และสำหรับคนที่ยังไมู่้ทราบรายละเอียด แม็กจะขออธิบายแบบพอสังเขปนะครับ ^^
โปรแกรม DRG Grouper เป็นโปรแกรมหาค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของกลุ่มการวินิจฉัยโรคร่วมหรือ DRGs นะครับ (ตัวย่อของ DRG : Diagnosis Related Group)

คุณสมบัติของ DRG
• ใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วในระบบ/ใบสรุปประวัติผู้ป่วย
– diagnosis codes, procedure codes, LOS, age,
sex
• มีความใกล้เคียงด้านต้นทุนในการรักษา
• มีความคล้ายคลึงกันทางคลินิก/สื่อความหมายทางการแพทย์
• จำนวนกลุ่มผูู้ป่วยต้องมีปริมาณที่สามารถบริหารจัดการได้
• ปรับเป็นปัจจุบันโดยสม่ำเสมอ

การหาค่า DRG โดยใช้โปรแกรม GROUPER DRG จะมีขั้นตอนหลักๆ 3 ขั้นตอนคือ
1) Patient’s data (ข้อมูลประวัติผู้ป่วย) ของ Summary Discharge ที่สำคัญเช่นอายุ,los(วันนอน),สถานะการจำหน่าย รหัสการวินิจฉัยโรคหลัก โรคร่วม รหัสหัตถการ ( ICD-10 , ICD-9) ฯลฯ
2) นำข้อมูล Patient’s Data มากรอกลงใน DRG GROUPER ตามช่องที่กำหนด
3) คลิก “หาDRG” จะแสดงค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (RW , AdjRW ) แล้วครับ


<< ถ้ามองภาพง่ายๆคือ การเอาข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยหมอในเวชระเบียน นำมาคีย์หาค่าตัวเลข DRG ในโปรแกรม และนำมาพิจารณาว่าการบันทึกโรคของหมอมีความสัมพันธ์กับภาวะโรคของผู้ป่วย และข้อมูลผู้ป่วยไหม นั่นละครับ ^^”>>

<< Download >>โปรแกรม DRG GROUPER V.5
– โปรแกรม Thai DRG Seeker 5.0 (TDS50) ( Grouper V.5 เหมือนภาพตัวอย่างครับ)
– โปรแกรม Thai DRG Grouper 5.0 (TGRP50)
** ขอบคุณลิงค์ดาวน์โหลดจากเว็บ สกส. :สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ [ Link ]

เขียนบล็อกโดย oนายแม็กกี้o
ขอบคุณเจ้าของบทความเว็บ สกส. และ ข้อมูลจากพี่เวชสถิติ ทุกคนครับ

หมายเหตุ *บทความนี้หากคุณผู้อ่านที่อยู่สายงานอื่นๆอ่านแล้วงง หรือไม่เข้าใจกระผมนายแม็กกี้ ก็ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ 🙂